Noves mesures contra la bretxa salarial per motiu de gènere.

Noves mesures contra la bretxa salarial

Aquesta setmana han estat aprovats dos importants Reials Decrets que tenen l’objectiu d’aplicar noves mesures per lluitar contra la bretxa salarial per qüestió de gènere.

Amb aquestes noves normatives es pretén per una banda definir i reforçar el caràcter negociador dels plans d’igualtat de les empreses, sobretot en aquells casos on les persones treballadores no tenen representació legal, i també marca l’obligatorietat de les empreses amb més de 50 persones treballadores de tenir un registre retributiu per detectar si existeix hipervaloració o infravaloració del lloc de treball segons el gènere.

Noves mesures contra la bretxa salarial per qüestió de gènere:

Noves mesures contra la bretxa salarial

Podeu consultar el RD 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, aquí:

👉🏻 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php…

Podeu consultar el RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, aquí:

👉🏻 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12215

Si encara no en sou, feu-vos sòcies de l’AEDT!

Des de la Junta de l’AEDT seguim treballant per donar-vos suport en aquests moments tan complicats per a tothom. Finalment, recordeu que també ens podeu seguir a les xarxes, i estareu al dia de totes les informacions d’interès que hi anem compartint, com aquestes mesures del pla de xoc econòmic.