Documents d’interès amb motiu del COVID-19

Documents d'interès amb motiu del COVID-19

Des de l’AEDT, estem treballant per poder oferir a les sòcies que ho necessitin un servei d’assessorament en temes legals i econòmics durant el període de mesures extraordinàries preses amb motiu del #COVID-19. Mentrestant, pengem una sèrie de documents amb informació que pot resultar d’interès referent a les mesures econòmiques preses amb motiu del COVID-19 i les afectacions que aquestes puguin tenir sobre el teixit laboral i empresarial.

Documents d’interès amb motiu del COVID-19:

Document explicatiu sobre les mesures concretes de millora per als treballadors afectats pel COVID-19:

Mesures urgents a l’impacte econòmic (12 de març):

Establiments i negocis que podran obrir a partir del 16 de març:

Model de Certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal per motius laborals:

Els esdeveniments succeeixen molt ràpidament i intentarem mantenir-vos al dia de tot el que pugui ser del vostre interès. Esperem que passeu de la millor manera aquests temps extraordinaris i complicats i que ben aviat puguem recuperar la normalitat.

Finalment, us remetem a les fonts d’informació oficials, per estar al cas de tot el referent a la situació actual:

Web de l’Ajuntament de Tarragona:
https://www.tarragona.cat/coronavirus

Web de la Generalitat de Catalunya:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Web del Gobierno de España (Ministerio de Sanidad):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Recordeu que també podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials: